Hvad er duplicate content: Duplicate content kan oversættes til kopieret indhold. Det er tekst, som du kan finde flere forskellige steder på nettet. Det kan både være tekst, der kan findes på flere forskellige domæner, eller tekst, der går igen på samme side. Enten i…