Når man transskriberer, omdanner man tale til tekst. Det kan være et foredrag, et møde eller et interview, der bliver optaget med henblik på transskription.

Fordelene er indlysende.

Man fastholder indholdet i en form, der er let at arkivere, orientere sig og analysere, fx i forbindelse med forskningsprojekter, hvor interviews indgår i projektets kvalitative empiri.

Man kan vælge at udlicitere opgaven til en ekstern part, men man kan også selv transskribere optagelserne.

Undersøg markedet for transskribering

Transskription er tidskrævende, og det er ikke altid, man selv har tiden. Er det tilfældet, kan man overveje at få en ekstern part på banen. Der er flere private virksomheder, der specialiserer sig i transskription.

Priser og kvalitet varierer lige så meget, som ved alle mulige andre produkter.

En mulighed kunne være Textservice – Eksperter inden for transskribering. Her er priserne lave, og kvaliteten høj.

Men undersøg selv markedet. Der er flere muligheder.

Gode optagelser er afgørende

At transskribere er en omstændelig og tidskrævende proces. Det er – sandt for dyden – heller ikke det mest stimulerende arbejde. Og pinen trækker ud, hvis det materiale, man transskriberer, er optaget i en dårlig lydkvalitet.

Derfor skal man sørge for følgende:

  • Brug en ekstern mikrofon
  • Placér mikrofonen, så alle deltageres tale opfanges
  • Bed deltagerne om at tale klart og tydeligt
  • Undgå, at deltagerne taler i munden på hinanden
  • Stram samtale-styring: Minimer mængden af løs og ustruktureret snik-snak

Gør udskriften læsbar og meningsfuld

Der er ingen grund til at transskribere tale, medmindre formålet er, at talen skal læses i tekstform. Derfor skal man sørge for, at udskriften har en form, der øger læsbarheden og læsevenligheden.

I virkeligheden handler det om at gøre talesproget mindre talesprogsagtigt, når man “oversætter” det til skrift, altså i virkeligheden at bearbejde sproget let, så det bliver mere skriftsprogligt i formen.

Det indebærer, at man ikke transskriberer selvrettelser, meningsløse fyldord og gentagelser, ligesom man skal bruge tegnsætningen aktivt til at fremme talerens intention med det sagte.