5 tips til at skrive den perfekte pressemeddelelse

Et essentielt element i enhver virksomhed, lille som stor, er markedsføring. Markedsføring forstås i dag ofte som aktiviteter, der foregår online og der er henvises ofte til annoncering på eksempelvis Facebook og Google. Disse aktiviteter har den fordel, at de producerer en masse data og det er derfor relativt nemt, at se om disse aktiviteter skaber værdi eller ej. Et element, som ofte ikke er “top of mind” hos især startups, er mere traditionelle markedsføringsaktiviteter som eksempelvis pressemeddelelser. Men hvordan skriver du egentlig en pressemeddelelse? I dette gæsteindlæg har vi fået Christian Fuglsang fra PR og kommunikationsbureauet VIGILANT til at besvare spørgsmålet.

1. Aktualitet og nyhedsværdi

Du skal som det første finde den rette historie. Måske lyder dette ganske simpelt, men det er det nødvendigvis ikke. Du skal ikke blot finde en historie, men finde historien. Du bør derfor spørge dig selv om følgende. Er din historie aktuel for andre end dig selv og har den overhovedet en nyhedsværdi? Er svaret ja, så har du et grundlag at arbejde ud fra.

2. Hvad er dit formål?

Hvorfor ønsker du at dele din historie og hvad ønsker du at få ud af din pressemeddelelse? Der kan være flere grunde til, at du ønsker din historie delt. Måske ønsker du at gøre opmærksom på lanceringen af et nyt produkt? Måske ønsker du at gøre opmærksom på et strategisk opkøb du har gjort? Dit formål kan variere bredt og derfor er det vigtigt at få det afklaret. Derved kan du give din pressemeddelelse den rette vinkel.

3. Find den rette vinkel

Du har nu fundet den rette historie og samtidig afklaret dit mål med pressemeddelelsen. Du
kan derfor nu arbejde med den vinkel, som skaber en rød tråd gennem din pressemeddelelse. Vinklen er med andre ord essentiel i opbygningen af din historie. Den svære øvelse er ofte at gøre din vinkel skarp og afgrænset. Har du ikke styr på din vinkel, risikerer du en uklar historie for læseren og du indfrier dermed ikke det planlagte formål.

4. Hvem er din målgruppe?

Hvem er din målgruppe? Eller sagt mere jordnært, hvem skal læse din pressemeddelelse? Målgruppen er afgørende for hvordan dit ordvalg og det generelle sprog skal være i din pressemeddelelse. Det er en vigtig analyse i forhold til hvilket medie du gerne vil ramme med din pressemeddelelse. Er din målgruppe eksempelvis interesseret i fashion og det medie du gerne vil ramme bringer netop fashion-nyheder, så ved du hvilke ”fagtermer” denne målgruppe associeres med. Dermed kan du kan sikre dig at du taler målgruppens sprog.

5. Skab det rette billede

En sidste faktor, som intet har med dine skrivekundskaber at gøre, er vigtigheden af et relevant billede, som du kan bruge i din pressemeddelelse. Billedet skal kunne illustrere
og underbygge netop den vinkel, som du gerne vil fremhæve. Det er dermed ikke
nok blot at anvende et generisk billede du kan bruge i alle henseender. Du bør
derfor også prioritere tid og ressourcer på denne faktor.

Med de 5 ovenstående tips, er du nu klædt bedst muligt på til at skrive den perfekte pressemeddelelse. Du vil måske ikke lykkedes første gang du kontakter en journalist eller et medie, men lad dig ikke slå ud. Efterhånden som du får brugt mere tid på dine pressemeddelelser, skal du nok få succes til sidst. Held og lykke!