Hvordan kan IT outsourcing hjælpe din virksomhed?

Overlad det til de professionelle. Det er et mantra vi alle kan forholde os til, og det er et mantra, der giver enormt meget mening på højt specialiserede områder som eksempelvis IT. IT outsourcing handler netop om at overlade driften af IT til de specialiserede eksperter på området.

Når man skal drive en forretning er der ubeskriveligt mange områder at holde øje med. Du skal have styr på økonomien, du skal sikre dig at du har styr på skattereglerne – ikke kun i dit eget land, men også i de lande du handler med. Du skal have styr på din moms og du skal sikre dig du kender til regler og vilkår for personale – hvordan du håndterer sygedage, ferie og forhold angående løn. Og når du har styr på alt dette, så skal du huske at have styr på din kerneforretning. 

Når man har startet en virksomhed fordi man brænder for produktion af smykker, eller fordi man elsker at skrive artikler om madlavning, og man så vokser som virksomhed, så kommer der pludselig en masse andre opgaver. Det er disse opgaver – opgaverne som både er svære og komplicerede, men også som går udover det du ønsker at bruge tid på, det er dem du skal outsource. I den nye digitale verden er det dog særligt IT, som kræver specialiserede kræfter. 

Der findes en række gode firmaer på det internationale marked, som kan assistere dig med dine IT outsourcing behov, herunder cloudicagroup.com, der arbejder på gennem teknologidrevet, databevidst og omkostningseffektivitet, at  kombinere Azure, Microsoft 365, Security og andre IT-tjenester for at give den bedste kundeoplevelse.

Fordele og ulemper ved IT outsourcing

Når du har andre til at styre hele eller dele af din online platform giver det både en række fordele, men også nogle ulemper. Det er en del af enhver beslutning, at fordele og ulemper skal opvejes op mod andre beslutningers fordele og ulemper. Hvordan fordele og ulemper opvejes ved IT outsourcing vil vi se på nedenfor.

Fordele

Du sparer tid når andre håndterer din IT. For det første skal du ikke håndtere medarbejderne, der håndterer din IT og du er fleksibel ift. andre opgaver. Du har givet opgaven til en virksomhed og skal ikke bekymre dig om, hvordan det løses, hvordan de håndterer bemandingen og hvordan medarbejderne opretholder den tilstrækkelige uddannelse til at håndtere opgaven.

Du kan spare mange penge og tid, da outsourcing firmaet kan de rigtige kompetencer. Sat meget på spidsen kan man sige, at du blot afgiver en ordre og afventer den bliver løst.

Ulemper

Der er aldrig fordele uden ulemper og for IT outsourcing er det naturligvis, at du mister en del af kontrollen. Du afgiver godt nok en ordre, men du har ikke 100 % kontrol med udførelsen. Du kan ikke kontrollere rækkefølgen og der er altid en chance for, at du er blevet misforstået. Derfor er det også vigtigt, at man har en god dialog med sin valgte IT outsourcing konsulent. Du skal sikre dig, at jeres aftaler ligger skriftligt.

Udover kontrollen er der også en frygt for, at man bliver for afhængig af sin IT outsourcing leverandør. Hvis du ikke har fleksibiliteten til hurtigt at vælge en anden udbyder, så har man store problemer, hvis leverandøren pludselig ikke kan levere som aftalt.

Skal din virksomhed nyde godt af fordelene?

Der findes ingen løsninger som er 100 % med fordele. Uanset om du vælger in-house eller out-house løsninger, så vil du finde fordele såvel som ulemper. Du skal derfor altid opveje fordele og ulemper nøje.

Vælger du en IT outsourcing løsning skal du huske den gode dialog for at sikre en minimering af ulemperne. Tag dialogen og undersøg muligheden for at skabe vækst i din virksomhed.